Mae'r tâp castio yn cynnwys sawl haen o wydr ffibr arbennig wedi'i drwytho â resin.

1.Caledwch uchel a phwysau ysgafn: Mae caledwch y sblint ar ôl ei halltu 20 gwaith yn fwy na phlastr traddodiadol. Mae'r nodwedd hon yn sicrhau gosodiad dibynadwy a chadarn ar ôl ei ailosod yn gywir. Mae'r deunydd gosod yn fach ac mae'r pwysau'n ysgafn, sy'n cyfateb i 1/5 o bwysau'r plastr ac 1/3 o'r trwch a all wneud i'r ardal yr effeithir arni ddwyn llai o bwysau, lleihau'r llwyth ar yr ymarfer swyddogaethol ar ôl ei drwsio, hwyluso cylchrediad gwaed a hyrwyddo iachâd.

2. Athreiddedd aer hydraidd a da: Mae'r rhwymyn yn defnyddio edafedd amrwd o ansawdd uchel a thechnoleg gwehyddu rhwyll unigryw sydd â athreiddedd aer da.

3.Cyflymder caledu cyflym: Mae proses galedu’r rhwymyn yn gyflym. Mae'n dechrau caledu 3-5 munud ar ôl agor y pecyn a gall ddwyn y pwysau mewn 20 munud tra bod y rhwymyn plastr yn cymryd tua 24 awr i galedu a dwyn y pwysau yn llawn.

4. Trawsyriant pelydr-X rhagorol: Mae gan y rhwymyn athreiddedd ymbelydredd rhagorol ac mae'r effaith pelydr-X yn glir sy'n helpu'r meddyg i ddeall iachâd y goes yr effeithir arni ar unrhyw adeg yn ystod y broses drin.

5.Gwrthiant dŵr da: Ar ôl i'r rhwymyn galedu, mae'r wyneb yn llyfn ac mae'r gyfradd amsugno lleithder 85% yn is na'r plastr. Hyd yn oed os yw'r aelod yr effeithir arno yn agored i ddŵr, gall sicrhau i bob pwrpas bod yr ardal yr effeithir arni yn sych.

6. Hawdd i'w weithredu, hyblyg, plastigrwydd da

7.Cysur a diogelwch: A. I feddygon, (mae gan y segment meddal well hyblygrwydd) mae'r nodwedd hon yn ei gwneud hi'n gyfleus ac yn ymarferol i feddygon wneud cais. B. I'r claf, mae crebachiad bach yn y rhwymyn ac ni fydd yn cynhyrchu symptomau anghyfforddus tyndra'r croen a chosi ar ôl i'r rhwymyn plastr fynd yn sych.

8.Amrywiaeth eang o gymwysiadau: gosodiad allanol orthopedig, orthopaedeg ar gyfer orthopaedeg, offer swyddogaethol ategol ar gyfer prostheses ac offer cefnogi. Stent amddiffynnol lleol yn yr adran losgi.


Amser post: Medi-22-2020